Juridische informatie

Algemene informatie

Wettelijke informatie voor de website parceltinyhouse.com: U bent momenteel verbonden met de website van SAS Parcel.
Informatie over de uitgever: Deze site wordt gepubliceerd door SAS PARCEL
SAS met een kapitaal van € 31.578,95
Geregistreerd bij de RCS Bordeaux onder SIREN-nummer 882 190 986
Maatschappelijke zetel: 151 Rue Bouthier I 33100 BORDEAUX
Tel: 01 76 40 29 90| www.parceltinyhouse.com
E-mail: [email protected]

Publicatiemanager: Géraldine BOYER
Hostinginformatie: Deze website wordt gehost door OVH SAS, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.
Gebruiksvoorwaarden van de website www.parceltinyhouse.com

Informatietechnologie en vrijheid

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, worden de Gebruikers geïnformeerd dat ze het recht hebben om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen onder de wettelijk vastgestelde voorwaarden. Om dit recht uit te oefenen, moeten de gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres [email protected], met vermelding van hun naam, voornaam en e-mailadres.
Parcel SAS garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die op de website worden verzameld en dat deze niet aan derden zullen worden bekendgemaakt, behalve om wettelijke redenen die door de geldende wetgeving worden opgelegd.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein computerbestand. Het wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren bij het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie.
Parcel SAS gebruikt cookies op haar online boekingssite. De cookies die worden gebruikt op de site parceltinyhouse.com zijn cookies voor Google Analytics en voor het beheer van klantervaringen. De geldigheidsduur van de toestemming die in deze context wordt gegeven is maximaal 13 maanden.
U kunt het gebruik van cookies weigeren bij uw eerste bezoek aan de site.

Copyright

Alle grafische voorstellingen, met inbegrip van het merk, logo, domeinnaam, tekeningen, illustraties, teksten, foto's en andere documenten op de site www.parceltinyhouse.com worden beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom en zijn eigendom van Parcel SAS. Als u inhoud van deze site wilt gebruiken, moet u hiervoor toestemming vragen via [email protected]. Het is daarom verboden de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, weer te geven of aan te passen.
‍
Foto rechten
copyright perceel
unsplash.com‍

Verantwoordelijkheden

De informatie die toegankelijk is op de site parceltinyhouse.com wordt verstrekt zoals ze is en geeft geen aanleiding tot enige garantie. Parcel SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.
Parcel SAS behoudt zich het recht voor om de inhoud te allen tijde te wijzigen.
Externe sites met een hyperlink naar de site van Parcel vallen niet onder de controle van Parcel SAS en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Voor het maken van een hyperlink naar www.parceltinyhouse.com is een voorafgaande aanvraag nodig.