Privacybeleid

Inleiding

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.
Het privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetgevingen, in het bijzonder artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR).

Het Privacybeleid beschrijft: (i) de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u aan ons kunt verstrekken; en (ii) onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bijhouden, beschermen en openbaar maken van dergelijke informatie. Houd er rekening mee dat Parcel uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. Parcel verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die we verzamelen via onze website (www.parceltinyhouse.com) en de browser-extensies daarvan, per e-mail, sms of andere elektronische berichten, evenals informatie en gegevens die u online en offline aan ons doorgeeft en via uw interactie met ons via websites en diensten van derden (sociale netwerken zoals Instagram of Facebook).

Welke informatie verzamelen we? 

We verzamelen de volgende soorten informatie over u wanneer u onze diensten gebruikt:
Identificatiegegevens
Informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens omvatten uw achternaam, voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en elke andere identificatie waarmee wij online of offline contact met u kunnen opnemen, of andere informatie die direct of indirect aan u kan worden toegeschreven.

Andere informatie

Andere informatie kan bestaan uit informatie over uw bedrijf, uw activiteitensector, uw locatie, uw browser, uw internetverbinding, uw besturingssysteem en uw gedrag op de services (bijvoorbeeld kliks, de tijd die u besteedt aan het raadplegen van een pagina, domeinnamen en paden waarlangs u de services gebruikt) voor zover deze informatie niet aan u gekoppeld is of kan worden.

Gevoelige gegevens

Parcel verzamelt geen gevoelige gegevens (gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid of seksleven of die uw ras of etnische afkomst onthullen, behalve in bepaalde gevallen waarin een kandidaat ervoor kiest om zichzelf te identificeren, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen of uw lidmaatschap van een vakbond).

Methoden voor informatieverzameling

Dit zijn de verschillende methoden die worden gebruikt om informatie te verzamelen:
De informatie die u ons rechtstreeks stuurt wanneer u online koopt, wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier.
Informatie die u ons indirect toestuurt, via automatische gegevensverzamelingstechnologieën die statistische (niet-persoonlijke) informatie verzamelen over uw apparatuur, uw handelingen tijdens het surfen en uw surfgedrag om ons de volgende gegevens te verstrekken: Verkeersinformatie, IP-adressen, besturingssysteem, browsertype.

Waarom we de informatie die we verzamelen gebruiken

Parcel gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt, zoals gedefinieerd op het moment van verzamelen of door uw latere toestemming, waaronder:
Het afhandelen van boekingen en verkoop van producten, klachten, annuleringen.
Het uitvoeren van transacties, inclusief betalingen.
Het verbeteren van de diensten van Parcel en de gebruikerservaring.
Het versturen van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen op voorwaarde dat de gebruiker het daarvoor bestemde vakje aanvinkt bij de registratie.
Het analyseren van bezoeken aan de website en online gedrag om uw ervaring op de website te verbeteren.

Waar uw gegevens zijn opgeslagen

Parcel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen, leveranciers en andere onderaannemers voor zover dit nodig is voor de genoemde doeleinden. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in een land buiten het land waarin ze zijn verzameld, met inbegrip van de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie (EU).

Gegevensverwerkende bedrijven verwerken gegevens alleen in overeenstemming met de instructies van Parcel en zijn alleen gemachtigd om gegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van een overdracht buiten de EER/EU, zal dit plaatsvinden in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie, onder veiligheidsvoorwaarden die persoonlijke informatie beschermen.

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Parcel herinnert u aan uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. Alle gebruikers hebben de volgende mogelijkheden:
Het recht op toegang - U heeft het recht om ons te vragen om kopieën van uw persoonlijke gegevens. Parcel behoudt zich het recht voor om u voor deze dienst een kleine bijdrage te vragen.
Het recht op rectificatie - U heeft het recht om Parcel te vragen informatie te corrigeren die volgens u onjuist is of om informatie toe te voegen die belangrijk is voor ons bedrijf.
Het recht van verwijdering - U hebt het recht om Parcel te vragen om, onder bepaalde voorwaarden, alle informatie die op u betrekking heeft te verwijderen.
Het recht om het gebruik te beperken - U hebt het recht om Parcel te vragen de openbaarmaking van informatie over u te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
Het recht om informatie over te dragen - U hebt het recht om Parcel te vragen om informatie over u over te dragen, onder bepaalde voorwaarden.
Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected].